Home /

Privacy policy

Vini Mini en jouw persoonsgegevens

Vini Mini weet dat het belangrijk is om te weten hoe je persoonsgegevens worden gebruikt. We onderkennen het belang van de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Vini Mini B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt. De verklaring bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken, waarom we die nodig hebben en welke voordelen die voor je kunnen opleveren. Neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt via info@vinimini.nl.

Voor wie is deze Privacy Verklaring bedoeld?

Deze Privacy Verklaring is voor jou bedoeld indien je een klant van ons bent, of je contact met ons hebt opgenomen over onze producten en/of services. Deze Privacy Verklaring is ook van belang voor alle personen die onze website(s) bezoeken of personen die zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrieven of evenementen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens of persoonsgegevens van aan jou verwante personen om onze diensten te kunnen leveren aan je en je te informeren, contact met je onderhouden en onze dienstverlening te verbeteren. Verdere informatie met betrekking tot waarom wij persoonsgegevens verwerken, zal worden beschreven in deze Privacy Verklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. De meest bekende vormen van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Persoonsgegevens zijn ook jouw bankrekeningnummer, telefoonnummer en IP adres. Dit zijn voorbeelden van gegevens die wij verwerken:

 • Persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummers;
 • Inloggegevens van accounts, zoals uw gebruikers-ID, e-mailgebruikersnaam en wachtwoord. Dit is nodig om een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken voor een van onze onlinegemeenschappen;
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en leefstijl(voorkeuren). Bij ‘voorkeur’ kunt u bijvoorbeeld denken aan uw voorkeur voor bepaalde producten die we aanbieden, en uw interesse daarin;
 • Browsergeschiedenis, zoals bezochte pagina’s, datum van bezoek, locatie van bezoek en IP-adres;
 • Betaalinformatie voor aankopen in onze webshops. Bij betaalinformatie gaat het in de regel om uw factuurnaam, factuuradres en betaalgegevens;
 • Informatie over uw gezondheid, wanneer u de zwangerschaps- en geboortekalender functionaliteit gebruikt op de website en gebruik maakt van uw persoonlijke account;
 • Informatie over jouw kinderen, wanneer je dit vastlegt in je persoonlijke account;
 • Informatie over andere personen, zoals persoonsgegevens van jouw gezinsleden, voor zover je die informatie rechtstreeks aan ons verstrekt;

Sociale-mediaprofielen;

We kunnen ook indirect persoonsgegevens over je verzamelen wanneer:

 • je via sociale-mediapagina’s, websites of apps content deelt met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 • we persoonsgegevens over je te weten komen of verzamelen door kennis te nemen van informatie die via andere websites is verzameld (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie op een website van een derde plaatsen en vervolgens, wanneer je die aanklikt, informatie ontvangen over jou en andere bezoekers van die website, waarmee we het bereik en het succes van die advertentie kunnen meten).

In beginsel verwerken wij geen bijzondere gegevens, zoals gezondheidsgegevens.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan wanneer dit is gebaseerd op één van de in de wet toegestane gronden. Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij zijn aangegaan. Maar ook om onze legitieme belangen of die van anderen te dienen en als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan in specifieke gevallen voorkomen dat we jouw expliciete toestemming vragen, als je die dan verstrekt mogen we op basis daarvan ook de relevante persoonsgegevens verwerken.

Indien je jouw toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan mag je deze toestemming op enig moment intrekken, dit kan je doen door ons te mailen. Let op dat dit alleen ziet op de specifieke verwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om je de beste online-ervaring en een hoogwaardige klantenservice te bieden. Meer in het bijzonder kunnen wij je persoonsgegevens verwerken om:

 • jouw betalingen te verwerken als je producten bij ons koopt, je orderstatus aan je door te geven, je vragen en verzoeken in behandeling te nemen en eventuele klachten af te handelen;
 • je vragen te verwerken en te beantwoorden, of contact met je op te nemen om te reageren op je vragen en/of verzoeken;
 • onze producten, diensten, manier van communiceren en de functionaliteit van onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • informatie aan je door te geven en je aanmelding en/of inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie te beheren;
 • onze dagelijkse bedrijfsvoering te beheren in verband met jouw deelname aan onze activiteiten, promotieactiviteiten, je aanschaf, of jouw verzoek;
 • de identiteit van personen die telefonisch, langs elektronische weg of anderszins contact met ons opnemen, te verifiëren;
 • te voorzien in onze behoeften op het vlak van interne training en kwaliteitsborging;
 • een goed beeld te krijgen van de interesses, wensen en veranderende behoeften van jou om onze website en onze actuele producten en diensten te verbeteren en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • je als klant gepersonaliseerde producten en boodschappen, en tips over producten te kunnen bieden rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media op basis van uw interesses en voorkeuren op basis van uw toestemming vastgelegd op onze websites en apps.

Indien wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel dan de hierboven genoemde doeleinden willen gebruiken, dan kunnen wij dit alleen doen indien dit in overeenstemming is met het doeleinde of de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens in eerste instantie hebben verzameld. Om jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, moet hiervoor eerst een grondslag zijn.   

Gebruik van cookies

Ook kunnen we jouw persoonsgegevens verzamelen via cookies en andere technologieën. Dit kan het geval zijn wanneer je onze sites of sites van derden bezoekt of onze online promoties bekijkt:

 • informatie over je browser en besturingssysteem;
 • het IP-adres van het apparaat dat je gebruikt;
 • webpagina’s van ons die je bekijkt;
 • links die je aanklikt tijdens de interactie met onze diensten.

Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Soms is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met derde partijen. We delen jouw persoonsgegevens alleen met organisaties die voldoende waarborgen bieden inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens, en die op dezelfde of soortgelijke wijze als wij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan bijvoorbeeld gaan om onze service providers voor het onderhouden van de website.

Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt. We kunnen uw gegevens echter wel delen als de wet en/of overheidsinstanties dit vereisen.

Gebruik van jouw persoonlijke data voor marketing doeleinden

We gebruiken je e-mailadres voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten. Dit doen we alleen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of als je eerder al producten hebt afgenomen bij ons.

Die toestemming kun je altijd intrekken door een e-mail te sturen naar Vini Mini, onder vermelding van “Privacy Vini Mini”, naar: info@vinimini.nl.

Social media

Vini Mini gaat graag, via het web en (eigen) Social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Vini Mini volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Vini Mini behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Vini Mini (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden verwerkt. Vini Mini is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn Social media kanalen of de content op zijn Social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Vini Mini via info@vinimini.nl onder vermelding van “Privacy Vini Mini”.

Beveiliging

We begrijpen dat de beveiliging van jouw persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verstoring en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking. We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn toegangscontroles, het gebruik van firewalls, de beveiliging van servers en de versleuteling van persoonsgegevens. Om jouw informatie zo goed als mogelijk te beschermen, investeren wij in onze systemen, procedures en mensen.

Persoonsgegevens buiten Europa

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Vini Mini draagt er in dat geval zorg voor dat een doorgifte van persoonsgegevens alleen plaatsvindt met passende waarborgen. Deze waarborgen omvatten:

 • Door de Europese Commissie afgegeven adequaatheidsbesluiten, waarmee de Europese Commissie erkent dat het betreffende land dezelfde waarborgen kent als binnen de EER op basis van de AVG; of
 • Door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens

Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bewaren wij persoonsgegevens in ieder geval zo lang als nodig is om het doel te bereiken. De wet geeft geen specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Bepaalde wetgeving kan echter minimale bewaartermijnen voorschrijven. Als dat het geval is, zijn wij verplicht deze termijnen in acht te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fiscale wetgeving of wetgeving voor financiële instellingen. Een andere reden waarvoor wij jouw persoonsgegevens langer mogen bewaren, is wanneer wij betrokken raken bij een rechtszaak of andere gerechtelijke procedure.

Welke rechten heb je?

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden

Indien je niet langer aanbiedingen van onze producten en services wil ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven. Al onze marketing berichten bevatten deze mogelijkheid en je kan de link onderaan het marketing bericht volgen om gemakkelijk van dit recht gebruik te maken of je kan een bericht sturen via info@vinimini.nl.

Recht van toegang, recht op correctie, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de verwerking

 • Je hebt het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je ons vragen welke persoonsgegevens wij geregistreerd hebben en waarvoor deze worden gebruikt;
 • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Vini Mini van jou verzameld te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Je hebt het recht om te vragen wie toegang tot jouw persoonsgegevens heeft. Je kan ons vragen welke persoonsgegevens geregistreerd zijn en wie toegang tot deze gegevens heeft (gehad);
 • In bepaalde gevallen, heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen;
 • In bepaalde gevallen, heb je het recht om minder persoonsgegevens door ons te laten verwerken;
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of doorgezonden. Dit recht geldt echter alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming;
 • de verwerking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedés.

Wat indien je een klacht hebt of een vraag wil stellen?

Neem alsjeblieft contact met ons op als je vragen hebt over de Privacy Verklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens via info@vinimini.nl. We helpen je graag verder.  

Je hebt ook het recht jouw klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit Privacy Statement

Wijzigingen in de wet of in onze diensten en producten kunnen gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. In dat geval, zullen wij een bijgewerkte versie van onze Privacy Verklaring op onze website plaatsen.